Kurser

Vår förhoppning med kurserna är att tidigt väcka ett intresse för programmering. Vi på Frontwalker i Sundsvall såg en efterfrågan på en programmeringskurs för ungdomar och startade därför upp Frontwalker Kidz.

Grundnivå

Grundkursen riktar sig till dom som vill lära sig om - och är nyfiken på vad programmering egentligen är. Inga förkunskaper krävs, rekommenderad ålder är 10 år. Vi utbildar i Scratch blockprogrammering.

Fortsättningskurs

I fortsättningskursen fortsätter vi mer djupgående och på en mer avancerad nivå än i grundkursen i Scratch blockprogrammering, rekommenderad ålder är 10 år. Under kursen får eleverna utlopp för sina kreativa idéer och gör sina egna spel, animerade berättelser och kan publicera dem på t.ex. webben.

Avancerad

Textprogrammeringskursen riktar sig till dom som vill lära sig mer om programmering och är mer djupgående än Scratch-kursen. Inga förkunskaper krävs, rekommenderad ålder är 12 år plus. I textprogrammeringskursen kodar vi mestadels i Python. Vi lär oss generella programmerinngskoncept som används i alla programmeringsspråk och hur vi med kod kan hämta och använda data från hemsidor.